Help! Mijn product moet “Clean Label, Natuurlijk & Gezond”

All natural banana
De consument van nu vraagt om natuurlijke, gezonde en clean label voedingsmiddelen. Maar wat betekenen deze termen voor de consument? En hoe vertalen we als technologen en productontwikkelaars deze consumentenvraag naar ingrediënten, processen en producten zonder dat de houdbaarheid en de voedselveiligheid in gevaar komt?

Een veelgebruikte interpretatie van de term clean label is een product met een korte ingrediëntenlijst zonder chemische additieven en bestaand uit voor de consument herkenbare ‘keukenkast’ ingrediënten. Voor natuurlijk wordt daarnaast vaak geëist dat een product een dusdanig minimale bewerking heeft ondergaan dat de nutritionele en sensorische eigenschappen van het product zo min mogelijk aangetast worden. Gezond heeft vele kanten maar voor samengestelde producten betekent het volgens de schijf van vijf in ieder geval met weinig toegevoegd suiker en zout, beide een natuurlijk conserveermiddel.

Voor productontwikkelaars kan de wens van de consument dus geheel verschillende technologische uitdagingen inhouden. Om toch de houdbaarheid van een product te garanderen is een van de mogelijkheden het maken van slimme combinaties van ingrediënten met een natuurlijke conserverende werking met ingrediënten die deze werking ondersteunen of zelfs versterken waar nodig met een minimale procestechnologische (hitte-)behandeling.

Op dit moment zijn er ter vervanging van de minder gewenste chemische conserveermiddelen, zoals benzoaten en sorbaten, verschillende natuurlijke conserveermiddelen verkrijgbaar. Deze variëren van plantenextracten zoals rozemarijn tot fermentatieproducten zoals organische zuren, bacteriocines (bijvoorbeeld nisine) tot antimicrobiële eiwitten (bijvoorbeeld Lactoferrine).
Daarnaast zijn er om producten gezonder te maken ingrediënten verkrijgbaar om de primaire (smaak) functie van ‘minder gezonde‘ ingrediënten met een conserverende werking, zoals suiker en zout, te ondervangen. De conserverende werking wordt daarbij vaak niet vervangen. Maar het toevoegen van een scala aan vervangende ingrediënten, al zijn ze dan van natuurlijke oorsprong is weer niet gewenst als het product clean label moet zijn.

Helaas is er voor deze combinatie aan uitdagingen geen pasklare oplossing verkrijgbaar en zal er per product of productgroep een passende conserverings-strategie moeten worden ontwikkeld.
TOP bv is een erkend expert op het gebied van milde conservering en heeft daarnaast veel kennis & ervaring met de toepassing van natuurlijke extracten en andere conserverende ingrediënten.

Natuurlijke  Conserveermiddelen- EFRO - OP-Oost

Het project ‘Natuurlijke Conserveermiddelen’ wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Oost.

Recent is TOP gestart met het project ‘Natuurlijke Conserveermiddelen’. Hierin worden voor kwetsbare, koel-verse en niet zure voedingsmiddelen zoals salades, beslag en plantaardige vleesvervangers natuurlijke conserveermiddelen en conserverings-strategieën ontwikkeld.

Astrid Kemper

TOP-wtb’er vertelt

Mechanical Engineer Dennis Bunt
Dennis Bunt is sinds maart 2010 Mechanical Engineer bij TOP. Hij leerde het bedrijf kennen tijdens zijn afstudeerstage Werktuigbouwkunde aan de HAN. De afdeling Machinebouw van TOP was toen nog in oprichting, en Dennis werd – o.a. door zijn kundigheid op het gebied van 3D-tekenen – aangenomen om die tak verder te helpen ontwikkelen.

Van de vele interessante projecten waarbij hij sindsdien betrokken is springt het project waarin een traditionele autoclaaf volledig werd geüpgraded er uit. Het zoeken van componenten, het uitdetailleren in 3D-ontwerp, het maken van de productietekeningen, de controle bij de lassers en frezers, en de controle bij en bouwen van de onderdelen tot een machine; Dennis maakte deel uit van het hele traject.
De autoclaaf werd aangepast zodat voedselproducten sneller opgewarmd en afgekoeld kunnen worden. De installatie wordt door TOP gebruikt om de hittebelasting van innovatieve sterilisatiemethoden te simuleren en zo hun toegevoegde waarde te kunnen aantonen.

Soms kun je je eigen ideeën kwijt in het ontwerpen van een machine. De machine moet sowieso voldoen aan bepaalde specificaties. Je moet rekening houden met hygiëne (EHEDG), drainen etc. Maar hoe je tot de oplossing komt, daar komt je eigen inventiviteit bij kijken. Ook wat betreft het exterieur, meestal gemaakt van roestvast staal. Het industrial design gaat verder dan dat, en wordt in een team gedaan.

Het proces van tekening tot machine verschilt per project. Bij een intern project wordt een idee van TOP zelf uitgewerkt en ligt de nadruk op innovatie. Wanneer het een project voor een klant betreft, ga je aan de slag met het idee en de eisen van klant. Maar alle projecten volgen hetzelfde traject:
Welke functie moet de machine hebben? Het maken van concepten – de beste wordt uitgewerkt in componenten. Alles wordt uitgewerkt in 3D. Berekeningen maken voor benodigde sterkte van materialen en stromen. De diverse onderdelen laten maken. Het samenstellen van alle onderdelen tot machine. Het testen en valideren van machine of prototype.

Het samenstellen van de machine gebeurt, afhankelijk van de situatie, bij TOP intern of bij de eindklant. Soms verzorgt TOP zelf de installatie van de machine. Degenen die met de machine moeten werken worden opgeleid door TOP. Voor ingewikkeld onderhoud of reparaties blijft TOP betrokken bij de machine.

PurePulse 1200

De PurePulse 1200 van CoolWave Processing – in 3D

Dennis wil zich het liefst specialiseren in ‘piping’: pompen-, kleppen- en leidingwerk. Op dat gebied was de ontwikkeling van de PurePulse van CoolWave Processing een goede leerschool. Meer recent kon hij veel opsteken van het werk dat collega Herman Bultsma heeft gedaan aan de Hygiënisator.

Hij wil graag doorgroeien in de machinebouw en kijkt uit naar de volgende opdracht op dat gebied. “Je kunt niet overal specialist in zijn – focus is belangrijk – maar TOP is dé specialist voor machines in de voedingsindustrie!”

Caroline Lettinga

Finding your way through the American food trends

201705-american-food-trends

The diets of most American citizens don’t have the best reputation in the Netherlands. This becomes evident in conversation, where there is a pretty high probability of encountering one or more of the following clichés: ‘’All the meals are bigger there’’, ‘’Americans are obsessed with deep-frying’’, or ‘’They add sugar to everything they eat’’. The high obesity rates in the US and the nature of most popular American food brands (almost all are unhealthy products) fuel these beliefs. However, things aren’t as black and white as we Europeans tend to believe.

Unhealthy eating habits are indeed very common in rural areas in the US. But, a visit to one of the large coastal cities paints a very different picture. If you think there’s a lot of raw, vegan and organic smoothie bars in Amsterdam, I dare you to have a look in Seattle. I double dare you to go to San Francisco, whose inhabitants might well be the largest consumers of baby spinach, kale and wheatgrass. My point being: not everybody in the US has a blood sugar level as high as Coca-Cola’s. The wholesome, organic and healthy food trends are very well established in the urban hipster population. Indeed, most of these trends sprouted there and later found their way to Europe
.
I’m writing about this because I recently attended the annual Natural Products Expo West in Los Angeles on behalf of TOP bv. What I found at the Expo is best described as a joyful assembly of colors, flavors, health hippies and marketing. A lot of ‘empty’ marketing. Almost all exhibiters used one or more ‘empty’ marketing terms like ‘’Gluten-Free’’, ‘’Non-GMO’’, ‘’Wholesome’’, ‘’reduced sugar’’. Most of these claims focus on what allergen, ingredient or modified crop is NOT present in the product. If Americans are good at anything, it’s using smart marketing to build strong and attractive brands. In the American food industry, there’s a lot of emphasis on the development of these brands. That’s why I was so surprised to see that the claims they used were so boring, unoriginal and repetitive.

These empty and often irrelevant claims made me change my mind about marketing in the American food industry – it’s not superior to ours. We Europeans might not have such strong brands, but at least we don’t blindly follow hyped up trends as much as our American colleagues. I do hope that we make a conscious choice to follow the healthy dietary habits of the American cities and leave the fast-food culture of the rural areas behind. At TOP we’ll contribute to this goal by developing healthy, exciting and tasty new products.

All of this shows again that America is a land of the extremes. The European challenge is easy: pick up on the right trends and let other trains pass. And I think we’re doing that just fine. Do you?

Nick van Lanen

TOP zet eerste hygiënisator in de markt

For English read below
hygienisator-render

TOP BV uit Wageningen heeft de eerste continue plug-and-play installatie voor het hygiëniseren van digestaat (vergiste mest en plantenresten) geïnstalleerd. De door TOP ontwikkelde en gebouwde hygiënisator inactiveert de schadelijke bacteriën uit het eindproduct van de biovergister, waarna de stoffen als veilige meststof geëxporteerd kunnen worden binnen de EU.

Deze eerste door TOP ontwikkelde hygiënisator is recent in gebruik genomen door varkenshouder Mts. Ten Have-Mellema. Zowel producent als klant zijn zeer tevreden over de prestaties van de hygiënisator. Vergiste mest en plantenresten uit de biovergister (het digestaat) bevatten nog schadelijke bacteriën, die door de hygiënisator onschadelijk worden gemaakt. Door het digestaat Cat.3 een hittebehandeling van 1 uur bij 70 ᵒC te geven wordt deze geschikt gemaakt voor het exporteren.

Omdat de installatie volledig draait op de restwarmte die vrijkomt bij het opwekken van elektriciteit uit biogas is het een duurzaam proces. De hygiënisator kan als een zelfstandige unit achter de biovergister worden geplaatst zonder deze aan te hoeven passen. Tevens is de installatie uit te breiden met een droger waarmee naast vloeibare ook droge (40% droge stof) digestaat kan worden geëxporteerd.

Gehygiëniseerde digestaat mag als meststof geëxporteerd worden binnen de EU, voor niet-gehygiëniseerde digestaat is dat verboden. Daardoor is de hygiënisator een interessante technologie voor bedrijven met een mestoverschot en een mogelijke oplossing voor het mestprobleem in Nederland en voor landen en gebieden met een tekort aan mest.

Informatie over de nieuwe oplossing van TOP bv is te vinden op de website:
www.hygienisator.nl.

+++

TOP puts first hygienisator on the market

TOP BV from Wageningen has installed the first continuous plug and play machine for hygienising digestate (fermented manure and plant residues). The hygienisator, developed and build by Dutch innovation company TOP, deactivates the harmful bacteria from the end product of the biodigester, turning the product into a safe fertilizer suitable for export within the EU.

The first hygienisator developed by TOP was recently put into use by pig farmer Mts. Ten Have-Mellema. Manufacturer and customer are both very pleased with the results of the hygienisator. Fermented manure and plant residues from the biodigester (the digestate) still contain harmful bacteria, which are rendered harmless by the hygienisator. By giving the digestate Cat. 3 a heat treatment of 1 hour at 70 ᵒC it is made suitable for export.

Because the machine is completely driven by the excess heat that is released while generating electricity from the biogas, it is a sustainable process. The hygienisator can be added as an independent unit behind the biodigester without having to change it. The installation can also be expanded with a dryer, making it possible to export fluid and dry (40% dry matter) digestate.

Hygienised digestate can be exported as a fertilizer within the EU, which is prohibited for non-hygienised digestate. This makes the hygienisator an interesting technology for companies with excess manure and a possible solution for the manure problem in The Netherlands and for countries and areas with a manure shortage.

Information about the new solution of TOP bv can be found on the website:
www.hygienisator.nl.

Hygiënisch ontwerp

Het foto hygiënisch transportband systeemblijft mijn collega’s en mij vaak nog verbazen hoe weinig kennis er in de industrie is over hygiënisch ontwerp. Machinebouwers, engineers maar ook toeleveranciers, iedereen roept wel wat over hygiënisch ontwerp, maar helaas zijn er maar weinigen die het echt lijken te snappen. Zelfs bij EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) gecertificeerde producten hebben we regelmatig onze twijfels over de uitvoering.

Het belangrijkste waar we elkaar bij TOP scherp op blijven houden, is het kritisch kijken naar de reinigbaarheid. Denk daarbij aan randjes, naadjes maar ook horizontale oppervlakten waar potentieel vervuiling kan optreden en waarbij we weten dat het lastig te reinigen is. De overweging is altijd “it should always be cleanable”, anders is het een no-go.

Maar al te vaak treedt er een spanningsveld op tussen ontwerp en uitvoering. Is het nog wel maakbaar? Kan de bestaande oplossing nog wel worden ingezet? Wordt de kostprijs niet veel te hoog? Om juist deze aspecten te tackelen en altijd te streven naar het best haalbare vergt moeite, inzet maar vaak ook het zoeken naar nieuwe oplossingen. Want wat doe je als je een constructie niet meer direct wilt vastbouten, of geen gaatje in een koker wilt boren omdat je deze binnenin nooit meer zult kunnen reinigen? Juist deze vragen vereisen inzicht en creativiteit waarmee het kaf van het koren kan worden gescheiden.

Om goed hygiënisch te ontwerpen zal “de engineer” continue op zoek moeten gaan naar andere en nieuwe oplossingen, andere materialen of leveranciers. Maar het allerbelangrijkste is om bij iedere schetslijn van een ontwerp steeds de vraag te stellen: Is het reinigbaar? Het klinkt logisch, maar in de praktijk blijkt dit toch moeilijk toepasbaar te zijn.

Bij TOP bv hebben we veel ervaring met hygiënisch ontwerp. We hebben onder andere een transportband gebouwd die snel en volledig te reinigen is.
Blijf alert (EHEDG geeft regelmatig trainingen over hygiënisch ontwerp), bekijk je ontwerp nog eens kritisch en blijf jezelf altijd de vraag stellen: “Is dit écht reinigbaar?”

TOP industrial design engineer

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11